Statistieken

Rittenoverzicht 2017
In 2017 hebben de vrijwilligers van de Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 832 ritten gereden voor in totaal 893 dieren. Daarvan waren er 389 gezelschapsdierenen de overige 504 betrof natuurdieren. Daarnaast zijn er ook 17 ritten gereden voor o.a. een vangkooi plaatsen, spreekbeurten en presentaties, introductieritten voor nieuwe vrijwilligers, ambulance wassen, naar de garage voor onderhoud en apk. Stadsvogels zijn de meest voorkomende vogels, zoals; houtduif, merel, tortel, stadsduif, mus, kauw, koolmees, Vlaamse gaai, kraai, ekster, lijster, spreeuw, etc. Onder watervogels rekenen we ook de vogels die veel bij het water zijn te vinden zoals bijvoorbeeld de reiger, aalscholver, meeuw etc. Roofvogels zijn de buizerd, valkjes, uilensoorten etc. Onder overige vogels rekenen we de vogels die we minder vaak tegen komen, zoals: ijsvogel, holenduif, spechtsoorten etc.