Statistieken

TOTAAL GEREDEN RITTEN IN 2022: 1086
In 2022 hebben de vrijwilligers van Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 1086 ritten gereden voor in totaal 1037 dieren. Daarvan waren er 433 gezelschapsdieren en de overige 653 betrof natuurdieren. Stadsvogels zijn de meest voorkomende vogels, zoals; houtduif, merel, tortel, stadsduif, mus, kauw, koolmees, Vlaamse gaai, kraai, ekster, lijster, spreeuw, etc. Onder watervogels rekenen we ook de vogels die veel bij het water zijn te vinden zoals bijvoorbeeld de reiger, aalscholver, meeuw etc. Roofvogels zijn de buizerd, valkjes, uilensoorten etc. Onder overige vogels rekenen we de vogels die we minder vaak tegen komen, zoals: ijsvogel, holenduif, spechtsoorten etc.