Statistieken

TOTAAL GEREDEN RITTEN IN 2019: 979
In 2019 hebben de vrijwilligers van Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 979 ritten gereden voor in totaal 1037 dieren. Daarvan waren er 491 gezelschapsdieren en de overige 546 betrof natuurdieren. Stadsvogels zijn de meest voorkomende vogels, zoals; houtduif, merel, tortel, stadsduif, mus, kauw, koolmees, Vlaamse gaai, kraai, ekster, lijster, spreeuw, etc. Onder watervogels rekenen we ook de vogels die veel bij het water zijn te vinden zoals bijvoorbeeld de reiger, aalscholver, meeuw etc. Roofvogels zijn de buizerd, valkjes, uilensoorten etc. Onder overige vogels rekenen we de vogels die we minder vaak tegen komen, zoals: ijsvogel, holenduif, spechtsoorten etc.