Fotoboeken

Hulpverlening aan dieren

image2
image3
06c86124-eda8-417f-ab3f-86018fa81973
41E03112-F1FC-4AA8-A445-8E163B05A370
44AE557F-C93E-407A-84B8-9713B504C2F9
0BFDB197-258D-4E0B-BE05-66BC97F4B946
Egeltje
48a02164-a327-4002-a278-0219b54d353c
egel 2
3B8F7F92-DE0B-4217-9215-107BB1301C34
8D06A3B6-D027-4011-B5EC-E9A18492D5E7
6fe5d551-14c9-4bdd-a1b1-84ef4c1d804a
9b330909-d6fe-413f-8eb8-7e7a5e70530b
IMG_1581
82D4B6EB-E352-45D9-995A-6C13A36758CA
ae2720db-f7d9-43af-9e02-0ac03fae08ed
70D66030-2885-4D2E-B3E3-1B694626D1C7
24 sep 2023
9703a35b-af3c-4fc5-ab33-9064e5110a85
kip
3BC1C514-7976-46BF-AAF5-A1A0EE1A6383
dierenarts 2004
ACA6A188-0E2F-41FE-A072-AD017EF5C3EA
D6A3B522-0A09-4440-BE28-0FD52AB0F7AC
Haan 13 juli 2021
Konijn
20 oktober 2022 3 - kopie
A3406ABB-B5A1-4AA0-9F17-CB099E5B3EB3
Konijn aug 2021
B5AB8C8E-D56D-4822-8ADC-61ADA7A4D2E4
pup
kat nov 2022 5
22 nov 2022
kip juli 2023
Bambi
Marjolein eekhoorn
Vleermuizen op muur
9e78ec9e-d4ad-43e8-98b3-beb70e77dc18
17-10-2021 2
Ringslang
Vleermuis op muur
Theo met schaap (2)
Theo met schaap
17-10-2021 1
26 juni 2020 2
96BEDCCC-1B21-4FEC-BFEB-5E29ACA57083
Merel bevrijden uit net 2
5578B9E0-3153-4B38-AF31-DD3B910B1675
1686273a-e36b-4b1c-8929-33ead75da824
E204DE36-0B38-4C3B-82C7-6EB49CE39AD7
vleermuis 30 aug 2023 2
eric 2000 reekalf feline (1)
Star of Life
7627a6e5-ecaa-4579-9648-96f984e5c864
935DF05C-4952-436D-A1EE-51C8C3FD4D99
621E732F-79DF-48CB-B512-9902D6A3A754
3A91D9C3-9C0C-4632-BF87-E8A26DBBCF25
febr 2022
Marjolein buizerd febr 2022 1
A0D44ACF-CA26-4AFA-AF57-ED4BF0CDD3BF
Uiltje
21C4C06A-00A9-491D-A4CC-E3ACF991EA1D
1D8ED07E-2130-4CDF-A5A4-078C5B2632E4
0B104BAC-EEA6-4369-9525-636385268DAE
Brandweer 3
20 juli 2023 4
20 juli 2023 1
Brandweer 1
9 juli 2021 6
9 juli 2021 5
Brandweer 2
7C463D63-4088-44F0-9D34-9E5AB895FD7D
Kat uit boom 3
Brandweer 5
20 juli 2023 5
aanrijding 2018
666AF458-2017-4F70-802A-FD24B39D0546
10210E30-70FA-4C9A-ADFC-A47A594B027F
9 juli 2021 2
Kat in boom 2
Kat in boom
Brandweer acie
2E0BB742-8E90-4423-9EA1-3199CF1DF2B0
2 juni 2023 1
98BF1C64-8D47-4F56-9792-E6FAC4FE7240
2A5012CE-A8B1-43D6-A560-A40E15AAC07C
5134D2C9-E2AD-4094-8690-0371AC17CC21
125D6C3C-A57A-45F6-9C71-354AC69AE3F6
ef32f0d5-61f3-474c-9d64-f29f36e93434
15B02E15-B2F8-4862-83B6-AC8E03B90B87
4C266016-3E00-4098-9E16-AC00EB2DCE13
aalsgolver 28 juli 2023 1
IMG_1405.MOV
96EC508B-BD22-4684-8780-E8A88359773A
725F41C6-56A4-4F16-B5DD-C25B7661D729
Dirk met zwaan 12 april 2023
88A12189-2F95-4B50-9353-0625CEF00ABD
0C4AC710-187C-4CE1-AF85-A454772F9C5A
PHOTO-2022-05-26-10-37-25
5C38A17D-2B26-4635-9D2F-E45890B7FC7A
F7FEBCCE-FFF8-4212-9329-B28AC0BA1FAF
Merel bevrijden uit net 2
PHOTO-2022-05-26-10-37-33
Martin met gans 13 april 2023 3
17C8C36F-AFBF-411D-8492-DCF4D7E63B27
aalscholver juli 2022
IMG_20220506_144843~2
a453163f-8a73-4524-ad52-c58bac3bfc2d
DC6247E7-3FF7-43C7-9A74-3872E222AAD4
eric zwaan 2001
Witte reiger

Promotiedagen

0D7D8FD7-B36F-42F5-BE9C-32F191FB894A
95c9aab1-8256-4074-90d4-fd92dda887d0
1D4D0E3A-FD75-4A26-B04B-DB665F977C97
IMG_2879.MOV
705B4254-418F-46D9-8D0E-EA211D8CFE62
3410608B-37B7-43F6-8782-51F97610E6B9
IMG_0948
FD10CCAF-CB4A-4900-807E-F574BBF1BF7F
34E1C2F3-7F7F-41CC-96D2-97C18F2CE1D1
126B30EB-1CDC-4BF8-BBD2-36406190DD95
F4FE9656-0CFF-40FA-9A64-3D262794CD45
26
D180A3ED-B389-44B5-B80F-8CDF08D920B8
32be0d04-9462-4bcf-826f-f57158b5a184
F6A26F6E-CFD8-4865-BE47-F5DE0FD1AFE5
F3169D4B-4E83-41EC-9B94-5914EDFEB727
B59FE47A-F944-4B8C-B29C-2A1126BBBD9C
IMG_0964
FD88C680-1A13-4EBF-86FA-A97FDC374FD6
IMG_2884
eab67bb7-3a59-4a4f-ac35-6583795619cd
518b38b9-c350-45f0-8ade-9b883a447d77
4994CE43-1839-49D5-AFDD-9F0E5D4BEC92
974FB385-309A-4345-A46B-B825E8D63B28
AB5F6B92-3128-4F8F-8CD8-CF2FF98A3A14
32953C3C-AA05-4C1E-A617-2F1333A3399F
48714023-EFE9-4075-A8D2-B3159F53CBFB
IMG_2883
AC3D2008-44CB-49D2-9874-B91AE8B3E3B3
866A3537-A2F7-4969-A873-5D8B4A99D86A
3723B58B-8271-4906-882F-A870DC355FCF

Spreekbeurten

0A65A2CF-F1AE-4ABF-9BC2-BF05A2D19D13
2C6BA502-FE09-43DF-A5CE-B9AD7D25D0AF
3C02EF9E-B09A-4530-9831-3BBE0320B2EA
53C6C669-4D9E-4FA9-A80D-EAECBCABC2B0 - kopie
E8E93D71-F7E2-40FB-BCC3-3C4AB1866591
0A48BCE7-F9C6-4474-B31F-AA3639FCD9E8 - kopie
98C9484F-0B6B-4FB9-93E1-5DE898D6500B
B0A198A6-DC39-4B71-B26B-F600FD66D36C
21736D06-7496-4629-94C2-73E4AC62B001
3AC38D1F-4BF7-46D6-BA08-0C22BB004894
B1C8DA8F-1667-437D-95CA-25FE515E2397
616C30F5-D0F1-4281-AF4D-499AFCDE7A7C - kopie