Wie zijn wij

De stichting dierenambulance Woudenberg en omstreken bestaat sinds 11 april 1997. We zijn 7 dagen in de week en 24 uur per dag paraat om hulpbehoevende dieren en eventuele eigenaren een helpende hand te bieden.

De stichting vervult deze belangrijke taak met alleen vrijwilligers en is financieel afhankelijk van haar donateurs en sponsoren.
Er wordt gereden met een speciaal voor deze taak ingerichte ambulance, bestuurd door een team van meestal twee mensen.
Ons werkterrein is de gemeenten Maarn, Maarsbergen, Renswoude, De Glind, Scherpenzeel en Woudenberg.

Star of Life (=Ster van leven)

star of life

1.  Ontdekken
2.  Reageren
3.  Rapporteren
4.  Hulp ter plaatse
5.  Hulp tijdens transport
6.  Overdracht voor definitieve hulp

De Star of Life is het uit Amerika afkomstige symbool, dat gebruikt wordt als logo op onder andere ambulancevoertuigen. Op humane ambulances is de ster blauw en op dierenambulances is deze groen van kleur. Beiden hebben de ‘esculaap’ in de kleur wit.

1. Ontdekking

Dit is hetgeen wat men ziet. Bijvoorbeeld: als er een ongeluk heeft plaatsgevonden, wordt dit door iemand ontdekt. Daar zal dan actie op ondernomen dienen te worden.

2. Reageren

Dit is wat erna gedaan dient te worden. Iemand moet om hulp vragen.
De hulpverlenende instantie dient gewaarschuwd te worden.

3. Rapporteren

Dit is de taak voor de hulpverlenende instantie. Deze zal de hulpverleners in kennis stellen en laten komen. Zij zullen actie ondernemen.

4. Hulp ter plaatse

Dit is de hulp welke geboden wordt op de plaats van het ongeluk. De EHBO en eventuele medische hulp van verplegers/artsen.

5. Hulp tijdens het transport

Dit is de verzorging tijdens de rit. Deze wordt gegeven door de verpleger/ arts in het voertuig.

6. Overdracht voor definitieve hulp

Dit is het moment dat de patiënt uit het voertuig overgedragen wordt aan de hulpverlening. Daar gaat de verzorging dan over in handen van anderen voor definitieve behandeling.

De ‘esculaap’

Dit is de slang die zich om de staf heen kronkelt. Ook deze heeft een betekenis:

De Griekse god van de genezing, Aesculapius genaamd, had eens een probleem met het genezen van een zieke patiënt. Hij vroeg toen de slang om advies. Deze kroop via zijn staf omhoog om zo op gelijke hoogte met hem te kunnen spreken. De patiënt werd genezen. Sindsdien is de staf met de slang het symbool van de geneeskunst.

Ook de Bijbel maakt melding van een slang op een staf. In het bijbelboek Numeri, hoofdstuk 21, de verzen 8 en 9:

En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang; en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend.

Artsen hebben een rode ‘esculaap’ en dierenartsen een groen exemplaar als logo. Deze kleuren worden dan ook niet door anderen gebruikt.

Wij, als dierenambulance, werken ook volgens het principe van de Star of Life.

Dierenambulance werkgebied: De Glind, Maarn/Maarsbergen, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Bereikbaar: 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

 terug