DGC De Vallei

devallei nieuw
Diergeneeskundig centrum De Vallei

Kliniek voor gezelschapsdieren, en paarden.
Tevens bieden zij onderdak voor de vrijwilligers bijeenkomsten
van de stichting Dierenambulance Woudenberg e.o.
J.F. Kennedylaan 4
3931XK Woudenberg
Tel: 033 2863276